4 Government Jobs Home
  
 
     Keywords  

JobSeeker
Email Address
Password
 
Register for our free jobmail alerts

 Featured Government Jobs
 No Featured Job Posted
Advertise Here Now
 Featured Government Companies
Employers Details
View the Recruiters Directory
government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning
Job Details
   
Company Swyddle
Job Title: Communcations Officer (Maternity) | Swyddog Cyfathrebu (Mamolaeth)
Job Category: Culture / Sport
Job Description:
**The ability to speak fluent Welsh is essential for this role. Please scroll down for English** Swyddog Cyfathrebu (Cyfnod mamolaeth) Cyflog: £25,506 - £30,786.74 yn unol â phrofiad (disgwylir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei ph/benodi ar ricyn gyntaf yr ystod gyflog) Cytundeb: 9 mis (gyda?r posibilrwydd o ymestyn y cytundeb os bydd deilydd gwreiddiol y swydd yn ymestyn ei chyfnod mamolaeth) Oriau: Llawn amser Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin Caerfyrddin neu S4C Caernarfon Cefndir y Swydd Swyddog Cyfathrebu (Cyfnod mamolaeth) Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu profiadol i ymuno â?r tîm Cyfathrebu dros gyfnod mamolaeth. Fel aelod o dîm amlddisgyblaeth byddwch yn gyfrifol am hyrwyddo rhaglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon, denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a?i rhan-ddeiliaid. Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â phrofiad o adeiladu a datblygu perthnasau allweddol. Mae profiad o weithio?n llwyddiannus ar ymgyrchoedd hyrwyddo mewn Cymraeg gywir hygyrch yn hanfodol. Ceisiadau Ewch i dudalen swyddi gwefan Swyddle am fanylion pellach a chyfarwyddiadau a dogfennau ceisio. Cofiwch son am Swyddle wrth geisio. -------- Communications Officer (maternity cover) Salary: £25,506 - £30,786.74 depending on experience (it is expected that the successful candidate will be appointed to the first increment of the salary scale) Contract: 9 months (with the possibility of extending if the current job holder extends their maternity leave period) Hours: Full time Location: Canolfan S4C Yr Egin Carmarthen or S4C Caernarfon Summary of Communications Officer (Maternity Cover) post S4C is looking for a Communications Officer to join the Communications team for maternity cover. The ability to communicate fluently through the medium of Welsh is essential for this post. Applications Further details and instructions on how to apply can be found on the Welsh Language page of Swyddle?s website Remember to mention Swyddle when applying

Skills:
Employment type: Permanent
Salary/Hourly Rate: From: 25506 To: 30786
Min. Qualifications:
Min. Experience (Years): Unspecified
Job Location: Carmarthenshire - UK
Post Date: 13 Feb 2018
 
This job advert is maintained in a searchable database. It may have been modified or even deleted since originally posted.
 
 
If the job has expired you will be notified that the page is no longer available.
You should contact the following company directly:
 4 Government Jobs
[ Home ]   [ About Us ]   [ Contact Us ]   [ Terms & Conditions ]   [ Privacy Policy ]   [ FAQ ]   [ Clients ]   [ Quick Job Links ]  [ Site Map ]
Copyright © UK Civil Engineering Limited
Registered Company No. 03899882
Our Network of Job Boards
4 Accountancy Jobs  4 Construction Jobs  4 Defence Jobs  4 Executive Jobs  4 Finance Jobs  4 Government Jobs  4 Graduate Jobs  4 Healthcare Jobs  4 HR Jobs 
4 IT Jobs  4 Legal Jobs  4 Leisure Jobs  4 Marketing Jobs  4 Medical Jobs  4 Nursing Jobs  4 Rail Jobs  4 Recruitment Jobs  4 Sales Jobs  4 Science Jobs 
4 Secretarial Jobs  4 Teaching Jobs  4 UK Jobs  4 USA Jobs  4 Engineers  UK Civil Engineering 
Post Government Jobs For Free