4 Government Jobs Home
  
 
     Keywords  

JobSeeker
Email Address
Password
 
Register for our free jobmail alerts

 Featured Government Jobs
 No Featured Job Posted
Advertise Here Now
 Featured Government Companies
Employers Details
View the Recruiters Directory
government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning
Job Details
   
Company Swyddle
Job Title: Registration Support (Welsh Speaking) | Cymorth Cofrestru
Job Category: Non-Departmental Public Body
Job Description:
*The ability to speak Welsh fluently is essential for this post. Please scroll down for English* Swydd: Cymorth Cofrestru (nifer o rolau) Lleoliad: Caerdydd Cyflog: £18,126 - £21,624 Dyddiad cau: Dydd Llun 08 Ionawr 2018 Amser cau: 5pm Pwrpas y swydd Cymorth Cofrestru Prif bwrpas y rôl yw cynnal y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol. Mae hyn yn cynnwys prosesu gwybodaeth ymgeiswyr a chofrestrwyr a darparu cefnogaeth trwy ffôn, e-bost ac yn achlysurol wyneb yn wyneb. Prif gyfrifoldebau: * Cynnal Cofrestr Gofal Cymdeithasol Cymru Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol o Adolygu, prosesu a storio wybodaeth a roddir gan ddefnyddwyr er mwyn sicrhau bod y meini prawf hanfodol ar gyfer cofrestru yn cael ei fodloni a bod y data yn gywir o Diweddaru manylion personol a cyflogaeth cofrestryddion o Prosesu taliadau ar gyfer cofrestru o Coladu gwybodaeth i gynorthwyo cynhyrchu adroddiadau ar gyfer pwyllgorau mewnol o Glanhau data * Darparu cyngor a chefnogaeth dros y ffôn, e-bost a gwyneb i wyneb i gwsmeriaid mewnol ac allanol, rhanddeiliaid a aelodau staff, yn cynnwys: o Ymholiadau cofrestru o Cynnig cyngor ar gymwysterau o Cefnogi defnydd o?r system ar-lein o Cynghori cyflogwyr * Ymgymryd â dyletswyddau eraill y gellir gofyn amdanynt yn rhesymol sy'n briodol i lefel y swydd. Y disgwyiadau ohonoch chi Disgwylir i bod aelod staff cofleidio ac ymddwyn mewn ffordd sydd yn adlewyrchu ein Gwerthoedd: Parchu Pawb: Ystyried pobl fel unigolion a thrin pawb gydag urddas a pharch Ymddwyn yn Broffesiynol: Gweithredu?n gyfrifol a phriodol, a dwyn ein gilydd i gyfrif Dysgu drwy?r amser: Gwella ein hunain a chynorthwyo eraill i fod y gorau y gallwn fod Cynnwys Pobl: Annog a galluogi pawb i gydweithio Sut i ymgeisio Am fanylion pellach a ffurflen gais ewch i?r dudalen swyddi ar wefan Swyddle --------------------------------------------------------- Registration Support Salary: £18,126 - £21,624 Location: Cardiff Contract type: A number of roles some of which are permanent and fixed term - Welsh essential Closing date: 12:00pm Thursday 18 January 2018 Assessment Centre: 25 & 26 January 2018 Backround to Registration Support Job The role?s main purpose is to maintain the Register of Social Care Workers. This consists of processing the information of applicants and registrants and providing support through telephone, email and occassionally face-to-face. The ability to communicate fluently in Welsh is essential for this role Key responsibilities * To maintain the Social Care Wales Register of Social Care Workers including: o Reviewing, processing and storing information supplied by users to ensure essential criteria for registration is met and data is accurate. o Updating registrants personal and employment details o Processing payments for registration o Collating information to assist the production of reports for internal committees o Data cleansing * To provide good customer support through telephone, face to face and email advice and support to external and internal customers, stakeholders and staff including: o Registration queries o Offering advice on qualifications o Supporting the use of the online system o Advising employers * Undertake such other duties appropriate to the level of the post that may reasonably be required. What will be expected of you We expect all our staff embrace and demonstrate behaviour that is in line with our Organisational Values. Respect Everyone: Seeing people as Individuals and treating everyone with dignity and respect Professional Approach: Acting responsibly and appropriately, holding each other to account. Always Learning: Improving ourselves and supporting others to be the best we can be. Involve People: Encourage and enable everyone to work together Applicatons For further instructions and an application form, please visit the Jobs pages of Swyddle?s website.

Skills:
Employment type: Permanent
Salary/Hourly Rate: From: 18126 To: 21624
Min. Qualifications:
Min. Experience (Years): Unspecified
Job Location: Cardiff - UK
Post Date: 11 Jan 2018
 
This job advert is maintained in a searchable database. It may have been modified or even deleted since originally posted.
 
 
If the job has expired you will be notified that the page is no longer available.
You should contact the following company directly:
 4 Government Jobs
[ Home ]   [ About Us ]   [ Contact Us ]   [ Terms & Conditions ]   [ Privacy Policy ]   [ FAQ ]   [ Clients ]   [ Quick Job Links ]  [ Site Map ]
Copyright © UK Civil Engineering Limited
Registered Company No. 03899882
Our Network of Job Boards
4 Accountancy Jobs  4 Construction Jobs  4 Defence Jobs  4 Executive Jobs  4 Finance Jobs  4 Government Jobs  4 Graduate Jobs  4 Healthcare Jobs  4 HR Jobs 
4 IT Jobs  4 Legal Jobs  4 Leisure Jobs  4 Marketing Jobs  4 Medical Jobs  4 Nursing Jobs  4 Rail Jobs  4 Recruitment Jobs  4 Sales Jobs  4 Science Jobs 
4 Secretarial Jobs  4 Teaching Jobs  4 UK Jobs  4 USA Jobs  4 Engineers  UK Civil Engineering 
Post Government Jobs For Free