4 Government Jobs Home
  
 
     Keywords  

JobSeeker
Email Address
Password
 
Register for our free jobmail alerts

 Featured Government Jobs
 No Featured Job Posted
Advertise Here Now
 Featured Government Companies
Employers Details
View the Recruiters Directory
government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning
  Job Details  
Printer friendly   
Company : Swyddle
Job Title : Communcations Officer (Maternity) | Swyddog Cyfathrebu (Mamolaeth)
Job Category / Job Sector : Culture / Sport
Job Reference : SwyddS4C0318
Job Description :
**The ability to speak fluent Welsh is essential for this role. Please scroll down for English**

Swyddog Cyfathrebu (Cyfnod mamolaeth)

Cyflog: £25,506 - £30,786.74 yn unol â phrofiad (disgwylir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei ph/benodi ar ricyn gyntaf yr ystod gyflog)
Cytundeb: 9 mis (gyda?r posibilrwydd o ymestyn y cytundeb os bydd deilydd gwreiddiol y swydd yn ymestyn ei chyfnod mamolaeth)
Oriau: Llawn amser
Lleoliad: Canolfan S4C Yr Egin Caerfyrddin neu S4C Caernarfon

Cefndir y Swydd Swyddog Cyfathrebu (Cyfnod mamolaeth)

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu profiadol i ymuno â?r tîm Cyfathrebu dros gyfnod mamolaeth. Fel aelod o dîm amlddisgyblaeth byddwch yn gyfrifol am hyrwyddo rhaglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.
Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon, denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a?i rhan-ddeiliaid.
Yn ogystal â meddu ar sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol, disgwylir i ddeilydd y swydd fod â phrofiad o adeiladu a datblygu perthnasau allweddol. Mae profiad o weithio?n llwyddiannus ar ymgyrchoedd hyrwyddo mewn Cymraeg gywir hygyrch yn hanfodol.

Ceisiadau

Ewch i dudalen swyddi gwefan Swyddle am fanylion pellach a chyfarwyddiadau a dogfennau ceisio.
Cofiwch son am Swyddle wrth geisio.
--------

Communications Officer (maternity cover)

Salary: £25,506 - £30,786.74 depending on experience (it is expected that the successful candidate will be appointed to the first increment of the salary scale)
Contract: 9 months (with the possibility of extending if the current job holder extends their maternity leave period)
Hours: Full time
Location: Canolfan S4C Yr Egin Carmarthen or S4C Caernarfon

Summary of Communications Officer (Maternity Cover) post

S4C is looking for a Communications Officer to join the Communications team for maternity cover. The ability to communicate fluently through the medium of Welsh is essential for this post.

Applications
Further details and instructions on how to apply can be found on the Welsh Language page of Swyddle?s website
Remember to mention Swyddle when applying


Skills (Years Experience) :
Language Requirements :
Employment Type :
  • Permanent
Salary/Rate : From: 25506  To: 30786 per year
 
Other Information
 
Min. Qualifications : Unspecified
Min. Experience (Years) : Unspecified
Job Location : Carmarthenshire - UK
Post Date : 13 Feb 2018
 
 
Note: Only Registered Jobseekers Can Apply For This Job.   Please click here to register
 
Cover letter :

IMPORTANT:
Clicking on "Apply Online Now" will IMMEDIATELY
send your application to the Employer, so DO NOT press
the "Apply Online Now" button until you are ready.

Warning: There is no need to provide bank account
details or payments to any recruiter when applying for this job.
If these details are requested, please report this job to us.
... Email Address
... Password

I declare I am legally eligible to work in the following country: UK   
Yes       No  

 
 
Email this Job to a friend Bookmark Job  4 Government Jobs
[ Home ]   [ About Us ]   [ Contact Us ]   [ Terms & Conditions ]   [ Privacy Policy ]   [ FAQ ]   [ Clients ]   [ Quick Job Links ]  [ Site Map ]
Copyright © UK Civil Engineering Limited
Registered Company No. 03899882
Our Network of Job Boards
4 Accountancy Jobs  4 Construction Jobs  4 Defence Jobs  4 Executive Jobs  4 Finance Jobs  4 Government Jobs  4 Graduate Jobs  4 Healthcare Jobs  4 HR Jobs 
4 IT Jobs  4 Legal Jobs  4 Leisure Jobs  4 Marketing Jobs  4 Medical Jobs  4 Nursing Jobs  4 Rail Jobs  4 Recruitment Jobs  4 Sales Jobs  4 Science Jobs 
4 Secretarial Jobs  4 Teaching Jobs  4 UK Jobs  4 USA Jobs  4 Engineers  UK Civil Engineering 
Post Government Jobs For Free