4 Government Jobs Home
  
 
     Keywords  

JobSeeker
Email Address
Password
 
Register for our free jobmail alerts

 Featured Government Jobs
 No Featured Job Posted
Advertise Here Now
 Featured Government Companies
Employers Details
View the Recruiters Directory
government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning
  Job Details  
Printer friendly   
Company : Swyddle
Job Title : Conveyancer (Welsh Speaking) | Cyfreithiwr Trawsgludo
Job Category / Job Sector : Other
Job Reference : SwyddTen01
Job Description :
*This is an advert for a Welsh Speaking Conveyancer where the ability to speak fluent Welsh is essential. Please scroll down for English*
Swydd: Cyfreithiwr Trawsgludo (Preswyl)
Contract: O leiaf 30 awr yr wythnos
Cyflog: £30,000 pro rata (lleiafswm) yn ddibynnol ar brofiad
Lleoliad: Sir Gâr
Dyddiad Cau: 4 Rhagfyr 2017

Cefndir i?r Swydd
Mae ein cleient yn gwmni cyfreithiol sefydliadig ac uchel ei barch yn ardal Sir Gâr, gyda chasgliad o gleientiaid amrywiol a chadarn sy?n chwilio am gyfreithiwr trawsgluo i fabwysiadu llwyth gwaith achos preswyl mawr. Y targed anfonebu bydd tair gwaith y cyflog gytunwyd.

Manyleb Person
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru rheoli llwyth gwaith achos ar drafodiadau rhydd-ddaliadau a llesddaliadau, yn cynnwys adeiladau newydd, eiddo sydd heb eu corestru neu sydd yno dan rhanberchnogaeth.
Bydd disgwyl i chi gysylltu?n rhagweithiol gyda chelientiaid, cyflwynwyr, trawsgludwyr, asiantaethau a thrydydd partïon, er mwyn symud ffeiliau yn eu blaen.
Byddwch hefyd yn weithwr tîm arbennig, gyda sylw rhagorol at fanlyder ac yn meddu ar sgiliau datrys problemau ac ymchwil cryf ayyb
Mae hen yn gyfle arbennig ar gyfer Cyfreithiwr Trawsgludo profiadol i ddatblygu eu gyrfa o fewn cwni cyfreithiol sy?n fynnu yn ardal gorllewin Cymru.

Sgiliau a Phrofiad:

* Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.
* Profiad o reoli llwyth achosion uchel yn rhagweithiol
* Yn drefnus tu hwnt : yn gallu gweihio o dan bwysau ac i derfynau amser llym
* Cyfathrebwr rhagorol : gyda?r gallu i gydgysylltu gyda chyfreithwyr, benthycwyr, cleientieid ac asiantaethau tai ar lafar ac yn ysgrifenedig
* Profiad amlwg o ddull o fynd ati sy?n canolbwynio ar y cwsmer, sydd hefyd yn cydsynio ag anghenion busnes
* Gallu gweithio yn dda fel aelod o dîm
* Arddangos sylw arbennig at fanylder a chywirdeb
* Sgiliau mathemateg cymwys ynghyd â sgiliau effeithiol wrth ddatrys problemau ac ymchwilio
* Sgiliau T.G arbennig, yn cynnwys profiad o MS Word, Excel ac Outlook
* Mae profiad o feddalwedd B Solutions ac EConveyancer yn ddymunol

Buddion Eraill
Cyfle am bartneriaeth yn y dyfodol I?r ymgeisydd priodol
Cynydd cyflog ar sail perfformiad
Cefnogaeth Ysgrifenyddol

Ceisiadau
Am fwy o fanylion, trafodaeth neu sgwrs anffurfiol, cysyllwch â ni drwy?r manylion ar dudalenau swyddi ein gwefan.

----------------------------------------
Job: Conveyancer
Contract: At least 30 hours per week
Salary: £30,000 pro rata (minimum) dependent on experience
Location: Carmarthenshire
Closing Date: 4 December 2017

Background to the Company
Or client is an established and respected law firm in the Carmarthenshire area, with a strong and varied client base who are looking for an experienced Conveyancer to adopt a large residential conveyancing caseload. Invoice target will be three times the agreed salary

Person Specification
The successful candidate will be able to manage a caseload of freehold and leasehold transactions, including new builds, unregistered and shared ownership properties.
You will be expected to liaise proactively with clients, introducers, conveyancers, agents and third parties, in order to progress files.
You will also be a strong team player, with an excellent attention to detail and possess strong problem solving and research skills etc.
This is a fantastic opportunity for an experienced Conveyancer to progress their career within a thriving law firm in the West Wales area.

Skills & Experience:

* The ability to speak Welsh fluently is essential for this role
* Experience of proactively managing a large caseload of conveyancing files
* Highly organised - able to work under pressure and to strict deadlines / timescales
* Excellent communicator : with the ability to liaise with lawyers, lenders, clients and estate agents both verbally and in writing
* Demonstrable experience of a customer focussed approach, that compliments business need
* A strong team player
* Demonstrates excellent attention to detail and accuracy
* Proficient mathematical skills along with effective problem solving and research skills
* Excellent I.T skills, including experience of MS Word, Excel and Outlook
* Experience of B Solutions and EConveyancer software would be desirable but not essential

Other Benefits
Opportunities for a partnership in the future to the right candidate
Performance related increments
Secretarial Support

Applications
For further details or an informal discussion, please contact us through the details on Swyddle?s job pages online

Skills (Years Experience) :
Language Requirements :
Employment Type :
  • Permanent
Salary/Rate : From: 30000  To: 35000 per year
 
Other Information
 
Min. Qualifications : Unspecified
Min. Experience (Years) : Unspecified
Job Location : Carmarthenshire - UK
Post Date : 29 Nov 2017
 
 
Note: Only Registered Jobseekers Can Apply For This Job.   Please click here to register
 
Cover letter :

IMPORTANT:
Clicking on "Apply Online Now" will IMMEDIATELY
send your application to the Employer, so DO NOT press
the "Apply Online Now" button until you are ready.

Warning: There is no need to provide bank account
details or payments to any recruiter when applying for this job.
If these details are requested, please report this job to us.
... Email Address
... Password

I declare I am legally eligible to work in the following country: UK   
Yes       No  

 
 
Email this Job to a friend Bookmark Job  4 Government Jobs
[ Home ]   [ About Us ]   [ Contact Us ]   [ Terms & Conditions ]   [ Privacy Policy ]   [ FAQ ]   [ Clients ]   [ Quick Job Links ]  [ Site Map ]
Copyright © UK Civil Engineering Limited
Registered Company No. 03899882
Our Network of Job Boards
4 Accountancy Jobs  4 Construction Jobs  4 Defence Jobs  4 Executive Jobs  4 Finance Jobs  4 Government Jobs  4 Graduate Jobs  4 Healthcare Jobs  4 HR Jobs 
4 IT Jobs  4 Legal Jobs  4 Leisure Jobs  4 Marketing Jobs  4 Medical Jobs  4 Nursing Jobs  4 Rail Jobs  4 Recruitment Jobs  4 Sales Jobs  4 Science Jobs 
4 Secretarial Jobs  4 Teaching Jobs  4 UK Jobs  4 USA Jobs  4 Engineers  UK Civil Engineering 
Post Government Jobs For Free