4 Government Jobs Home
  
 
     Keywords  

JobSeeker
Email Address
Password
 
Register for our free jobmail alerts

 Featured Government Jobs
 No Featured Job Posted
Advertise Here Now
 Featured Government Companies
Employers Details
View the Recruiters Directory
government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning
  Job Details  
Printer friendly   
Company : Swyddle
Job Title : Work Coach (Welsh Speaking) | Anogwr Gwaith
Job Category / Job Sector : Central Government
Job Reference : SwyddDWP04
Job Description :
This vacancy is for a Welsh speaking Work Coach. The ability to speak fluent Welsh is essential for this post : please scroll down for English

Swydd: Anogwr Gwaith sy?n siarad Cymraeg
Cyflog: £24,476 - £26,061
Gradd: Executive Officer
Contract: Parhaol
Oriau: 37 yr wythnos

Ydych chi?n siarad Cymraeg?
Ydych chi?n edrych am swydd ble gallech ddefnyddio eich sgiliau Cymraeg?
Ydych chi eisiau cael gyrfa o fewn y Gwasanaeth Sifil?

Os felly??..

Mae?r Adran Gwaith a Phensiynau yn chwilio am bobl, sy?n siarad Cymraeg, i ddarparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid, sydd eisiau delio â?r Adran drwy gyfrwng y Gymraeg.

Rydym angen pobl sy?n gallu dangos sgiliau cyfathrebu da, yn Gymraeg a Saesneg, sydd gan agwedd gadarnhaol i newid ac sy?n gallu gweithio o dan bwysau.

Fel rhan o?r swydd byddwch yn cynnig cymorth a chyngor i hawlwyr a?u cefnogi i ddatblygu?r sgiliau sydd eu hangen arnynt i chwilio am a dod o hyd i waith.

I fod yn llwyddiannus bydd angen i chi ddangos sgiliau cyfathrebu effeithiol ar draws ystod eang o gwsmeriaid amrywiol, ynghyd â'r gallu i ddeall gwybodaeth gymhleth a rhoi esboniadau i'r cwsmer.

Mae?n rhaid i chi hefyd fod yn gallu llywio ystod o systemau cyfrifiadurol i weithredu tasgau yn ogystal ag annog eraill i ddefnyddio chwiliad gwaith digidol. Bydd gofyn i chi hefyd ymdrin ag ymholiadau dros y ffôn a meddu ar y gallu i reoli sefyllfaoedd anodd.

Mae?r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd yma (noder : darperir cymorth ychwanegol os oes angen gwella sgiliau ysgrifenedig) ac mae angen safon dda o lythrenedd a rhifedd.

Ceisiadau

Diddordeb?
I gael mwy o wybodaeth am y rôl a sut i wneud cais, ewch I dudalennau swyddi gwefan Swyddle
Noder mae swyddi ar gael mewn nifer o Ganolfannau Gwaith ledled Cymru.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : 11 Rhagfyr 2017.
Cofiwch son am Swyddle wrth geisio

-------------------------

Job: Work Coach
Salary: £24,476 - £26,061
Grade: Executive Officer
Contract type: Permanent
Hours: 37 Hours

This vacancy is for a Welsh speaking Work Coach. The ability to speak fluent Welsh is essential for this post.

The DWP are looking for Welsh Speaking Work Coaches to provide excellent customer service to clients of the department in Welsh.

For further details go to the jobs pages on Swyddle?s website.

Remember to mention Swyddle when applying


Skills (Years Experience) :
Language Requirements :
Employment Type :
  • Permanent
Salary/Rate : From: 24476  To: 26061 per year
 
Other Information
 
Min. Qualifications : Unspecified
Min. Experience (Years) : Unspecified
Job Location : - UK
Post Date : 27 Nov 2017
 
 
Note: Only Registered Jobseekers Can Apply For This Job.   Please click here to register
 
Cover letter :

IMPORTANT:
Clicking on "Apply Online Now" will IMMEDIATELY
send your application to the Employer, so DO NOT press
the "Apply Online Now" button until you are ready.

Warning: There is no need to provide bank account
details or payments to any recruiter when applying for this job.
If these details are requested, please report this job to us.
... Email Address
... Password

I declare I am legally eligible to work in the following country: UK   
Yes       No  

 
 
Email this Job to a friend Bookmark Job  4 Government Jobs
[ Home ]   [ About Us ]   [ Contact Us ]   [ Terms & Conditions ]   [ Privacy Policy ]   [ FAQ ]   [ Clients ]   [ Quick Job Links ]  [ Site Map ]
Copyright © UK Civil Engineering Limited
Registered Company No. 03899882
Our Network of Job Boards
4 Accountancy Jobs  4 Construction Jobs  4 Defence Jobs  4 Executive Jobs  4 Finance Jobs  4 Government Jobs  4 Graduate Jobs  4 Healthcare Jobs  4 HR Jobs 
4 IT Jobs  4 Legal Jobs  4 Leisure Jobs  4 Marketing Jobs  4 Medical Jobs  4 Nursing Jobs  4 Rail Jobs  4 Recruitment Jobs  4 Sales Jobs  4 Science Jobs 
4 Secretarial Jobs  4 Teaching Jobs  4 UK Jobs  4 USA Jobs  4 Engineers  UK Civil Engineering 
Post Government Jobs For Free