4 Government Jobs Home
  
 
     Keywords  

JobSeeker
Email Address
Password
 
Register for our free jobmail alerts

 Featured Government Jobs
 No Featured Job Posted
Advertise Here Now
 Featured Government Companies
Employers Details
View the Recruiters Directory
government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning government, public sector, council, jobs, careers, police, fire, public safety, engineering, finance, planning
  Job Details  
Printer friendly   
Company : Swyddle
Job Title : Welsh Speaking Casework Officer | Swyddog Gwaith Achos
Job Category / Job Sector : Non-Departmental Public Body
Job Reference : SwyddOmb01
Job Description :
*This is an advertisement for a Casework Officer for which the ability to speak and understand both Welsh and English is essential. Please Scroll down for English*

Swydd: Swyddog Gwaith Achos
Cyflog: £18,072 - £21,963
Lleoliad: Pencoed
Contract: 1 Parhaol ac 1 Tymor Penodol
Dyddiadu Cau: 6 Tachwedd 2017

Ynghylch y Swydd Swyddog Gwaith Achos
Rydym yn awyddus i benodi Swyddogion Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nhîm delio â chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon. Croesewir ceisiadau gan y rheini sydd â diddordeb mewn swyddi llawn amser neu ran-amser.

Manyleb Person
Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfrifol am ystyried ac ymateb i gwynion ar ran yr Ombwdsmon. Bydd Swyddogion Gwaith Achos yn gyfrifol am eu baich achosion eu hunain ac mae gallu rheoli gwaith achos yn hanfodol. Mae sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog yn hanfodol, gan fod y rôl yn cynnwys cyswllt uniongyrchol dros y ffôn a phersonol ag achwynwyr a chynrychiolwyr cyrff o fewn awdurdodaeth yr Ombwdsmon.
Mae gallu amsugno a chofio ystod eang o wybodaeth am awdurdodaeth yr Ombwdsman yn hanfodol, yn yr un modd â gallu cyfeirio aelodau'r cyhoedd at wasanaethau priodol eraill.

Manylion Pellach
Rydym yn awyddus i benodi un swydd barhaol ac un swydd cyfnod penodol. Bydd angen gallu cyfathrebu yn Gymraeg ar gyfer un o?r swyddi hyn. Bydd y cyflog cychwynnol ar ôl penodi yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol.

Ceisiadau

I gael manylion pellach a phecyn ymgeisio, ewch i'r tudalen swyddi ar wefan Swyddle
Rhaid cyflwyno ffurflenni cais erbyn hanner dydd ar ddydd Llun 6 Tachwedd 2017. Ni fydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried. Mae?r Ombwdsmon wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.

-----------------
Job: Casework Officer
Salary: £18,072 - £21,963
Location: Pencoed
Contract: 1 Permanent and 1 Fixed Term
Closing Date: 6 November 2017

About the Casework Officer Role
This is an advertisement for a Casework Officer for which the ability to speak and understand both Welsh and English is essential.
The Obmudsman's Officer is eager to appoint Casework Officers which will work in the complaints management tram dealing with the Ombudsman's front line complaints.
Please visit the Welsh page of this advert for full details.

Applications
For further details and instructions on applying, please go to the job pages on Swyddle's website.

Skills (Years Experience) :
Language Requirements :
Employment Type :
  • Permanent
Salary/Rate : From: 18072  To: 21963 per year
 
Other Information
 
Min. Qualifications : Unspecified
Min. Experience (Years) : Unspecified
Job Location : Pencoed - UK
Post Date : 12 Oct 2017
 
 
Note: Only Registered Jobseekers Can Apply For This Job.   Please click here to register
 
Cover letter :

IMPORTANT:
Clicking on "Apply Online Now" will IMMEDIATELY
send your application to the Employer, so DO NOT press
the "Apply Online Now" button until you are ready.

Warning: There is no need to provide bank account
details or payments to any recruiter when applying for this job.
If these details are requested, please report this job to us.
... Email Address
... Password

I declare I am legally eligible to work in the following country: UK   
Yes       No  

 
 
Email this Job to a friend Bookmark Job  4 Government Jobs
[ Home ]   [ About Us ]   [ Contact Us ]   [ Terms & Conditions ]   [ Privacy Policy ]   [ FAQ ]   [ Clients ]   [ Quick Job Links ]  [ Site Map ]
Copyright © UK Civil Engineering Limited
Registered Company No. 03899882
Our Network of Job Boards
4 Accountancy Jobs  4 Construction Jobs  4 Defence Jobs  4 Executive Jobs  4 Finance Jobs  4 Government Jobs  4 Graduate Jobs  4 Healthcare Jobs  4 HR Jobs 
4 IT Jobs  4 Legal Jobs  4 Leisure Jobs  4 Marketing Jobs  4 Medical Jobs  4 Nursing Jobs  4 Rail Jobs  4 Recruitment Jobs  4 Sales Jobs  4 Science Jobs 
4 Secretarial Jobs  4 Teaching Jobs  4 UK Jobs  4 USA Jobs  4 Engineers  UK Civil Engineering 
Post Government Jobs For Free